Stabiliteit van ontwikkeling tot productie

Flexibiliteit hoeft niet ten koste te gaan van stabiliteit

De klant had sterk de behoefte aan een stabiele omgeving voor het ontwikkelen van websites en web-applicaties. De huidige omgeving werd beheerd door de interne programmeurs, maar was niet stabiel en vertoonde daardoor vaak problemen.

Wij hebben een virtuele omgeving voorgesteld met hierin 4 gelijke virtuele servers. In deze omgeving vind het gehele proces van ontwikkeling, testen, acceptatie tot en met de productie (ofwel OTAP omgeving). Waarbij het eindproduct: het beschikbaar stellen van de website (hosting) het laatste stadium van het project is.

Wij verzorgen voor de klant de gehele ontwikkeling van de OTAP-omgeving en zorgen ervoor dat alle nodige servers beschikbaar zijn. Wel is deze omgeving eenvoudig door de klant zelf te beheren c.q. aan te passen en kunnen eenvoudig eerdere versies teruggezet worden.

Ook zijn wij beschikbaar voor de programmeurs wanneer zij vragen hebben over de omgeving of werking. De programmeurs zijn verder geheel vrij in alles wat zij installeren en hoe de ontwikkel- en testomgeving gebruikt en ingericht worden. Ze hoeven zich alleen geen zorgen te maken over de stabiliteit.

In verband met de privacy van onze klant is deze case geanonimiseerd.