Security Scan

Hoe meer er op het netwerk aangesloten wordt, des te belangrijker wordt veiligheid. Waar zitten de (mogelijke) zwakke plekken in uw systeem? De security scan geeft daar antwoord op.

De Security Scan is door Intiss ontwikkeld om beveiligingsrisico’s in kaart te brengen. Dat kan zo groot en gedetailleerd als u wil. Na een grondige analyse  maken we een vertrouwelijk rapport. Hierin maken we in heldere taal duidelijk waar u precies risico loopt. 

We geven duidelijke instructies voor uw technici voor de kleine, simpele dingen die makkelijk zijn door te voeren, zogenaamde quick wins. En we voorzien van advies voor investeringen die het waard zijn om de veiligheid van uw netwerk en data te borgen.

Deze service verlenen we ook aan klanten die verder geen IT services bij ons afnemen. Zij willen graag een onafhankelijke rapportage en controle van de huidige situatie. Intiss werkt hiervoor altijd direct samen met de IT beheerder. Wij zijn er niet op uit om hun werk af of over te nemen. Natuurlijk zijn we altijd beschikbaar om ondersteuning te bieden of oplossingen door te voeren, als u daar behoefte heeft, maar alleen in overleg met alle betrokken partijen.

Wat kunnen we voor u doen?

Wij kijken graag samen met u naar uw IT wensen, uw unieke situatie en hoe we daar een passende IT oplossing voor kunnen vinden.

Bel ons op +31 (0)71 5 601 680 en ontdek de mogelijkheden.